Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Starbucks on the Record

Na pravde záleží. V reakcii na šírenie dezinformácií zdieľame fakty o tom, čomu spoločnosť Starbucks verí a za čím si stojí.

V Starbucks sú pravda a transparentnosť zásadnými predpokladmi pre napĺňanie nášho poslania, dodržiavanie našich sľubov a pretavenie našich hodnôt do života. V okamihu, kedy sa dezinformácie o našej spoločnosti, v stále viac polarizovanom svete, šíria rýchlosťou blesku, veríme, že je dôležité reagovať faktami a zdôrazniť náš postoj ku kľúčovým otázkam.

 

Vzhľadom k neustálemu šíreniu nepravdivých a zavádzajúcich informácií o spoločnosti Starbucks tu zhŕňame niektoré z najčastejšie kladených otázok o značke a odpovedáme faktami. 

Aké je stanovisko spoločnosti Starbucks k dezinformáciám na sociálnych sieťach?

Viac informácií