Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Je Starbucks politickou organizáciou?

Nie. Nemáme žiadny politický program. Nevyužívame svoje zisky na financovanie akýchkoľvek vládnych alebo vojenských operácií nikde na svete – a nikdy v minulosti to nebolo inak. 

 

Súvisiace odkazy

Facts about Starbucks in the Middle East