Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Aké je stanovisko spoločnosti Starbucks k dezinformáciám na sociálnych sieťach?

Na sociálnych sieťach sú zdieľané nepravdivé vyhlásenia o tom, kto sme a aké postoje zastávame. Tieto dezinformácie viedli k ojedinelým násilným činom a vandalizmu v niekoľkých kaviarňach na celom svete. Vnímame ako nevyhnutné, aby sme tieto správy uviedli na pravú mieru. 

 

Súvisiace odkazy

Message from Laks: A community we call Starbucks  

Letter from Starbucks ceo: Affirming what we stand for