Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Prečo vedie spoločnosť Starbucks súdny spor s Workers United?

Spoločnosť Starbucks podnikla právne kroky, aby chránila bezpečnosť svojich partnerov a maloobchodných prevádzok, a aby zamedzila zneužívaniu názvu a loga Starbucks zo strany zväzu Workers United pri vyjadrovaní jeho postojov.

Začiatkom októbra boli na sociálnych sieťach zverejnené vyhlásenia o konflikte na Strednom východe a kvôli použitiu loga a názvu našej spoločnosti boli následne tieto vyhlásenia chybne pripísané spoločnosti Starbucks miesto zväzu Workers United a jeho priaznivcom/zástupcom.

Nesprávne pripísanie týchto vyhlásení spoločnosti Starbucks spôsobilo zmätok, čo viedlo k vyhrážkam našim partnerom, poškodzovaniu našich kaviarní a výzvam k bojkotu.

Spoločnosť Starbucks rešpektuje právo ostatných vyjadriť vlastné názory na konflikt na Strednom východe, ako aj k ďalším politickým a sociálnym otázkam. Spoločnosť Starbucks však neschvaľuje zneužitie názvu a loga Starbucks pri vyjadrovaní týchto názorov.

 

Súvisiace odkazy

Read the full legal filing here (Starbucks Corporation v. Workers United