Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Aké sú vzťahy medzi spoločnosťou Starbucks a odbormi?

Naši partneri sú jadrom nášho podnikania a my sme odhodlaní poskytnúť každému, kto nosí zelenú zásteru, most k lepšej budúcnosti.

Pre partnerov, ktorí sa rozhodli pre slobodné združovanie a kolektívne vyjednávanie, znamená splnenie tohto prísľubu usilovnú prácu na pokračujúcich rokovaniach smerom k prvým kontraktom, ktoré riešia jedinečné potreby každej pobočky s odborovým zastúpením. 

V roku 2023 väčšina akcionárov schválila rezolúciu vyzývajúcu k tomu, aby nezávislá tretia strana posúdila záväzky Starbucks voči zásadám slobody združovania a práva na kolektívne vyjednávanie.

Hodnotenie uvádza jasne a priamo, že neexistujú žiadne dôkazy o tom, že spoločnosť Starbucks zaujíma alebo v minulosti zaujala nepriateľský postoj voči odborom. Potvrdzuje, že spoločnosť poskytla partnerom konzistentné záruky toho, že rešpektuje ich právo kolektívne sa organizovať prostredníctvom spravodlivo uskutočnených volieb.

Hodnotenie tiež došlo k záveru, že spoločnosť Starbucks nemala žiadne úmysly odchýliť sa od zásad slobody združovania a práva na kolektívne vyjednávanie. Existujú kroky, ktoré spoločnosť môže a mala by urobiť pre zlepšenie svojich súčasných záväzkov a zachovanie všetkých dôležitých zásad.

V minulom roku spoločnosť uzavrela tretiu kolektívnu zmluvu s odborovým zväzom United Steelworkers v Kanade a pokračujú rokovania s ďalšími zastúpenými kaviarňami v tejto krajine. 

V USA spoločnosť Starbucks oslovila v mene zastupovaných partnerov zväz Workers United, aby požiadala o spoluprácu na prelomení patovej situácie a súhlas s procesom kolektívneho vyjednávania s cieľom dosiahnuť dohodu v roku 2024.

 

Súvisiace odkazy

For the US: one.starbucks.com  

For Canada: one.starbuckscanada.ca    

Read the full legal filing here (Starbucks Corporation v. Workers United)  

Starbucks Reaffirms Its Commitment to the Principles of Freedom of Association and the Right to Collective Bargaining 

Letter from Starbucks Independent Board Chair: Freedom of Association Assessment 

Message from Sara: Our Outreach to Resume Contract Bargaining with Workers United