Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content
rozvoj

ZAISTENIE UDRŽATEĽNEJ BUDÚCNOSTI KÁVY

Starostlivosť o životné prostredie je nevyhnutná pre budúcnosť kávy a jej pestovateľov, ako aj pre svet, v ktorom žijeme.

V Starbucks veríme, že je dôležité starať sa o našu planétu a spolupracovať a povzbudzovať ostatných, aby robili to isté. Ako spoločnosť, ktorá sa spolieha na poľnohospodársky produkt, to dáva dobrý obchodný zmysel. A ako ľudia žijúci vo svete je to jednoducho správna vec.

Sme hrdí na to, že vyvíjame ekologickejšie riešenia a tvrdo pracujeme na rozšírení našich existujúcich programov, aby sme minimalizovali náš vplyv na životné prostredie a bojovali proti klimatickým zmenám.

kava