Zodpovedná spoločnosť

Vždy sme verili, že budovanie veľkej a stabilnej spoločnosti vyžaduje výkonnosť riadenú cez optiku ľudskosti. Zostávame verní nášmu poslaniu, hodnotám a zásadám a veríme, že je možné vybudovať svetovú spoločnosť so svedomím.

Etické získavanie zdrojov: Tvorenie budúcnosti s farmármi

Starbucks Ethical Sourcing

Náš úspech je prepojený s úspechom pestovateľov a dodávateľov, ktorí pestujú a produkujú naše výrobky.

Či je to káva, čaj, kakao alebo vyrábaný tovar, vždy sa zaväzujeme ponúkať eticky získané a vysoko kvalitné výrobky. Uplatňujeme komplexný prístup k etickému získavaniu zdrojov, vrátane hospodárskych, sociálnych a environmentálnych noriem; podpora pestovateľov v teréne a agronómia s otvorenými zdrojmi; spolupráca v odvetví; programy rozvoja komunity. Je to investícia do nášho dodávateľského reťazca a živobytia poľnohospodárov a dodávateľov, s ktorými spolupracujeme, ako aj do ich komunít.

Životné prostredie: Inovatívne trvalo udržateľné riešenia

Ako spoločnosť, ktorá sa spolieha na poľnohospodárske výrobky, sme si dlhodobo vedomí skutočnosti , že naším najdôležitejším obchodným partnerom je naša planéta.

Zmenšiť dopad na životné prostredie znamená viac, než len používať menej energie a vody. Znamená to aj budovať efektívnejšie kaviarne a zariadenia, skúmať nové riešenia pre recykláciu a zníženie množstva odpadu, investovať do obnoviteľnej energie a pracovať s poľnohospodármi, ako aj inými podnikmi a organizáciami na riešení zmeny klímy. Spoločne môžeme lepšie pochopiť a zmenšiť ekologický vplyv na všetky komunity, s ktorými prichádzame do styku.

Komunita: Vytváranie ciest k príležitostiam

Volunteers help with landscaping

V štvrtiach, kde sa nachádzajú naše obchody, až po miesta, kde sa pestuje naša káva, sme sa zaviazali vytvárať príležitosti a investovať do nich pre ľudí po celom svete.

Sústreďujeme sa na to, aby sa naše podnikanie a rozsah nášho pôsobenia využívali na sprístupnenie príležitostí pre mladých ľudí, pričom spolupracujeme s organizáciami po celom svete a pomáhame mladým ľuďom získavať zručnosti a odbornú prípravu, ktorú potrebujú na to, aby uspeli v rýchlo sa meniacej globálnej ekonomike. Taktiež podporujeme a vedieme lokálne snahy spájať ľudí a vytvárať pozitívnu zmenu vždy, keď sa to dá.

Správa o globálnej zodpovednosti

Starbucks Global Responsibility Report

Zistite viac informácií o našich cieľoch a pôsobení v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a sociálnej zodpovednosti. Prečítajte si výročnú Správu o globálnej zodpovednosti v angličtine tu.