Naše produkty

Etické získavanie produktov a dodávateľov

Veľmi starostlivo sa venujeme výberu toho, kde a ako sú vyrábané a získavané produkty pre naše kaviarne. Vynakladáme všetko úsilie na to, aby všetci dodávatelia zodpovedali našej predstave a hodnotám sociálnej a environmentálnej zodpovednosti.

V súčasnosti pracujeme na tom, aby do roku 2020 všetky vajcia a ingrediencie obsahujúce vajcia používané v európskych kaviarňach pochádzali z voľných a nie klietkových chovov.