Objav kariéru v Starbucks

Carrier Options

Store Manager

Store manager poskytuje vynikajúci zákaznícky servis a najvyššiu kvalitu výrobkov pri zachovaní nákladovej efektívnosti. Jeho úlohy sú zamerané na dve oblasti: budovanie predajov a vzťahy s našimi zákazníkmi. Store manager je zodpovedný za lokálne marketingové aktivity v súlade so značkou a stratégiou AmRest. Buduje vzťahy a je odhodlaný pracovať s miestnou komunitou. Plánuje predaje, analyzuje výsledky a hľadá nové riešenia. Store manager neustále rozvíja sám seba a stará sa o rozvoj svojho tímu.

Ak sa chcete pridať do nášho tímu ako Store Manager, pošlite svoj profil na nasledujúci e-mail:
barbora.mikova@amrest.eu

Shift Supervisor

Shift Supervisor v Starbucks je zodpovedný za jednu z dvoch oblastí: Produkt alebo Facility. Product Manager sa stará o najvyššiu kvalitu produktu a zaisťuje dodržiavanie štandardov pri jeho príprave. Plánuje dodávky, analyzuje predaje a zisky. Facility Manager zodpovedá za čistotu kaviarne, stará sa o jej údržbu a vybavenie. Stará sa o dodržiavanie hygienických štandard, správnu funkčnosť vybavenia kaviarne a buduje vzťahy s dodávateľmi zaisťujúcimi servis. Ďalej plánuje fixné náklady a analyzuje dosiahnuté výsledky. Obaja Shift Supervisori zaisťujú školenia pre partnerov v ich zverených oblastiach, vedú zmeny a každodenne sa starajú o najlepšiu atmosféru.

Ak sa chcete pridať do nášho tímu ako Shift Supervisor, pošlite svoj profil na nasledujúci e-mail:
barbora.mikova@amrest.eu

Assistant Store Manager

Asistent Store Managera v Starbucks je tzv. People Manager, ktorý je zodpovedný za našich partnerov. Buduje, trénuje a motivuje tím s cieľom poskytovať zákaznícky servis na najvyššej úrovni. People Manager naberá najlepších ľudí na tie správne miesta. Naberá partnerov, ktorí majú nákazlivý úsmev, a prenáša pozitívnu energiu na našich zákazníkov. Ďalej vytvára pracovné rozvrhy, plánuje a kontroluje náklady na partnerov a analyzuje výkony. Asistent Store Managera vedie zmeny a vytvára pracovnú atmosféru v kaviarni. Kľúčom k jeho úspechu je perfektná znalosť všetkých partnerov.

Ak sa chcete pridať do nášho tímu ako Assistant Store Manager, pošlite svoj profil na nasledujúci e-mail: 
barbora.mikova@amrest.eu

Barista

Keď budeš pracovať ako barista, tak budeš prispievať k úspechu značky, ktorá je obľúbená po celom svete. Tvojou úlohou bude poskytovať našim zákazníkom jedinečný, rýchly servis, vynikajúcu kvalitu produktu a udržiavať kaviareň v perfektnej čistote. To všetko prispieva k jedinečnej atmosfére v Starbucks, ktorej môžeš byť súčasťou.

Ak sa chcete pridať do nášho tímu ako barista, pošlite svoj profil na nasledujúci e-mail:
baristabratislava@amrest.eu