Meníme životy

Práca v Starbucks znamená, že ste viac ako len zamestnanec, ste naším partnerom. Naši partneri sú ťažiskom našej spoločnosti a naším cieľom je ponúkať príležitosti, ktoré menia život – šancu rozvíjať sa ako človek a vašu kariéru v rastúcom kávovom priemysle.

Byť partnerom spoločnosti Starbucks znamená žiť filozofiu Starbucks, ktorá pripisuje hodnotu chvíľam ľudských spojení, ako aj zručnostiam pri príprave dokonalej kávy Starbucks.

Spájame sa v niečo väčšie

Vzájomné prepojenie s našimi zákazníkmi a komunitami, ktorých súčasť tvoríme, prehlbuje zmysel spoločnosti Starbucks. Veríme, že sa všetci môžeme stať súčasťou niečoho väčšieho a inšpirovať k pozitívnej zmene vo svete okolo nás.

Rozmanitosť a začlenenie

Snažíme sa vytvárať kultúru, ktorá si váži a rešpektuje rôznorodosť a začlenenie. Naším cieľom je budovanie rozmanitej pracovnej sily, zvyšovanie kvalifikácie, formovanie kultúry začlenenia a vytváranie rozmanitej siete dodávateľov. Naše príjemné pracovné prostredie podnecuje partnerov k vzájomnej spolupráci, aby bolo Starbucks miestom, v ktorom sa budú tešiť každý deň pracovať.

Meníme jazdné pruhy, meníme životy

Spoločnosť Starbucks za ostatných 42 rokov pracovala na posilňovaní postavenia mládeže v komunitách a trhoch, v ktorých pôsobíme.