Programové prehlásenie spoločnosti Starbucks

NAŠE POSLANIE

Inšpirovať a povznášať ľudského ducha - zvlášť s každou šálkou, zákazníkom aj prostredím, v ktorom žijeme.

 

NAŠE HODNOTY

Naši partneri, naša káva a naši zákazníci sú základom nasich hodnôt, korými žijeme:

  •       Vytvárame kultúru spolupatričnosti a srdečnosti, kde je každý vítaný.
  •       S odvahou meníme zažité a rozvíjame spoločnosť aj seba navzájom.
  •       V každom momente jednáme úprimne s dôstojnosťou a rešpektom.
  •       Dosahujeme to najlepšie vo všetkom, čo robíme a nesieme zodpovednosť za výsledky.

Naša ľudskosť nás ženie k lepším výkonom.