Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Naposledy upravené 31. mája 2016.

Kaviarne na Slovensku prevádzkuje spoločnosť AmRest Coffee SK s.r.o., so sídlom Pečnianska 33, Bratislava, 851 01, IČO 50 088 971 (ďalej len „Starbucks“).

Meno a povesť spoločnosti Starbucks sú postavené na dôvere. Zásady ochrany osobných údajov popisujú informácie, ktoré spoločnosť Starbucks zhromažďuje prostredníctvom služieb dostupných na našom webe www.starbucksslovakia.sk a ostatných webových stránkach vlastnených alebo prevádzkovaných spoločnosťou Starbucks, ktorých sa tieto zásady týkajú (súhrnne „Web“), v rámci našich programov Starbucks Card a pokladničných systémov v predajňách, pobočkách, a ďalej tiež spôsob, akým budú tieto informácie použité. Naše zásady rovnako popisujú, aké možnosti máte k dispozícii v súvislosti so zhromažďovaním a využívaním informácií.

Využívaním našich služieb a prehliadaním tohto Webu súhlasíte so spôsobmi zberu informácií a ich použitím či zverejnením, ako sú popísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov
Z času na čas môžeme tieto zásady ochrany osobných údajov aktualizovať. Akonáhle tak urobíme, zverejníme nové zásady ochrany osobných údajov na tejto stránke a zmeníme dátum uvedený nad zásadami. Preto vám odporúčame, aby ste si pri každej návšteve Webu skontrolovali dátum uvedený pri zásadách ochrany osobných údajov, aby ste mali prehľad o všetkých urobených aktualizáciách a úpravách. Ak ste nám poskytli nejaké osobné údaje, zašleme vám e-mailom upravenú verziu zásad ochrany osobnýchch údajov, ktoré by mohli výraznejšie ovplyvniť spôsob, akým budeme s vašimi osobnými informáciami pracovať alebo ich zverejňovať. Poskytnutím takých údajov súhlasíte s tým, že vám budú e-mailom zasielané aktualizácie zásad ochrany osobných údajov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo vás znepokojuje čokoľvek, čo tu nie je spomenuté, kontaktujte prosím Oddelenie pre styk so zákazníkmi Starbucks.

Pamätajte prosím: Tento web obsahuje odkazy na iné webové stránky, ako napríklad starbucksstore.com a weby Starbucks International. Tieto odkazy vám poskytujeme z dobrej vôle a nad prevádzkou odkazovaných webov nemáme žiadnu kontrolu, aj keď môžu využívať názov a logo Starbucks. Na niektorých týchto weboch si môžete zaregistrovať účet. Tieto weby majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a zabezpečenia informácií a platia na nich iné podmienky, nemusia sa preto presne riadiť našimi zásadami ochrany osobných údajov. Zhromažďovanie a využívanie osobných dát sa na týchto weboch bude riadiť ich vlastnými zásadami. Návštevníci by si mali preštudovať informácie o ochrane osobných údajov uvedené na týchto weboch, pretože my nemáme žiadnu kontrolu nad informáciami, ktoré sú odosielané či poskytované tretím stranám. Tieto weby vám môžu navyše v priebehu vašej návštevy uložiť do počítača svoje vlastné súbory cookie a my nemáme žiadnu kontrolu nad súbormi cookie, ktoré boli do počítača umiestnené tretími stranami, ktorých inzercia alebo odkazy sú zobrazené na našom Webe.

Zhromažďovanie informácií
Tým, že spoločnosti Starbucks poskytnete svoje osobné údaje, nám zároveň udeľujete aj súhlas s tým, že môžeme zhromažďovať, využívať a zdieľať vaše osobné údaje v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

V prípade potreby je možné z času na čas vyžadovať špecifické oprávnenie či súhlas. Napríklad môžeme potrebovať súhlas s použitím a zdieľaním osobných údajov po tom, čo boli zhromaždené v takých prípadoch, kedy si spoločnosť Starbucks praje použiť informácie na účely, ktoré neboli skôr určené alebo na ne daný jedinec v minulosti ešte svoj súhlas neposkytol.

V súlade s právnymi a zmluvnými obmedzeniami, má užívateľ právo kedykoľvek svoj súhlas odmietnuť či stiahnuť. Za určitých okolností je možné niektoré produkty a služby Starbucks ponúknuť len v prípade, že daná osoba spoločnosti Starbucks poskytne svoje osobné údaje. Ak sa rozhodnete, že nám požadované osobné informácie neposkytnete, nebudeme vám môcť ponúknuť žiadané produkty či služby. O následkoch stiahnutia vášho súhlasu vás budeme informovať.

Aký druh informácií Starbucks zhromažďuje?
Osobné údaje sú informácie, ktoré je možné využiť na identifikáciu danej osoby a zahŕňajú:

 • meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, dátum narodenia; 
 • finančné informácie, ako je napríklad číslo kreditnej karty; 
 • platobný systém karty Starbucks Card prostredníctvom agentov ako Coinstar; a 
 • informácie týkajúce sa zamestnania, ktoré je možné nájsť napríklad v životopisoch, žiadostiach o zamestnanie, informáciách dokladajúcich pracovnú prax alebo zamestnaneckých referenciách.

Keď si v našich kaviarňach kúpite nejaký tovar prostredníctvom nášho programu Starbucks Card alebo inak, zhromažďujeme informácie o vašom nákupe.

Iné ako osobné údaje
Zhromažďujeme informácie o využití webu, čo zahŕňa informácie o vašom poskytovateľovi internetových služieb, typu prehliadača, názvu domény, IP adrese, webe, ktorý vás na náš web odkázal, webových stránkach, ktoré požadujete, dátume a čase týchto žiadostí a vstupných a výstupných bodoch. Podrobnejší je zber informácií o využití webu popísaný tu. Zber informácií o využití webu môže zahŕňať použitie súborov cookie a pixelových značiek.

Spoločnosť Starbucks tiež môže zhromažďovať úhrnné dáta, čo sú dáta, z ktorých nie je možné určiť identitu jednotlivca.

Ako Starbucks využíva osobné údaje?
Spoločnosť Starbucks môže osobné informácie poskytnuté zákazníkmi ústnou či písomnou formou (vrátane elektronických médií) využiť na tieto účely:

 • spracovanie a správa vášho nákupu produktov a služieb Starbucks, vrátane nákupov prostredníctvom programu Starbucks Card; 
 • odpoveď na otázky smerované na zákaznícky servis, odosielanie vašich komentárov a prehlásení na blog či iné on-line fórum prevádzkované na Webe alebo iné kroky prijaté v reakcii na vaše otázky či iné on-line aktivity; 
 • vytváranie personalizovaných odmien pomocou kombinácie osobných údajov s inými ako osobnými informáciami o vašej osobe, ako je napríklad množstvo a typ vami uskutočnených nákupov alebo výhody získané prostredníctvom programov Starbucks Card; 
 • komunikácia s vami týkajúca sa vašej objednávky alebo nákupu, vášho účtu programu Starbucks Card, vášho účtu na webe Starbucks.com, súťaží a lotérií, ktorých ste sa zúčastnili, žiadosti o ďalšie informácie alebo odosielanie príspevkov na blog či nejaké on-line fórum; 
 • komunikácia s vami týkajúca sa špecifického zamestnania, pracovných príležitostí alebo všeobecných informácií o zamestnaní v Starbucks v prípade, že ste si vytvorili osobný profil alebo odoslali svoj životopis on-line; a 
 • komunikácia s vami týkajúca sa našich značiek, produktov, udalosti či iných propagačných akcií, vrátane ponúk spolupracujúcich značiek, v prípade, že ste súhlasili s takou komunikáciou buď poskytnutím svojej e-mailovej adresy na domovskej stránke webu Starbucks.com, alebo nastavením predvolieb komunikácie v priebehu registrácie svojho účtu Starbucks.com, alebo registráciou svojej karty Starbucks Card či pripojením k akémukoľvek programu Starbucks Card. Kedykoľvek môžete od prijímania marketingových informácií odstúpiť a to zmenou nastavení svojich predvolieb komunikácie, využitím odkazov k odhláseniu odberu, ktoré sú prítomné spoločne s každou marketingovou správou, alebo zavolaním na telefónne číslo 1-800-STARBUC.

Sú moje osobné údaje poskytované tretím stranám?
Môžeme zariadiť, aby vám boli zasielané tiež marketingové správy a promoakcie iných spoločností, ale len v prípade, že ste v predvolbách komunikácie uviedli, že máte o takú komunikáciu záujem. Informácie môžeme zdieľať tiež so spoločnosťami, ktoré nám poskytujú podporné služby (ako sú napr. spracovatelia kreditných kariet, poštové spoločností alebo weboví hostitelia), ktoré nám pomáhajú s predajom produktov a služieb (napríklad poskytovatelia e-mailových služieb), alebo s našimi strategickými partnermi. Tieto spoločnosti môžu potrebovať informácie o vašej osobe, aby mohli riadne plniť svoju funkciu. Tieto spoločnosti nie sú oprávnené využívať poskytnuté údaje o vás na akýkoľvek iný účel. Rovnako platí, že ak sa aktívne zapájate do písania blogu či iného on-line fóra na tomto Webe, môžu byť osobné údaje odoslané na tento web zdieľané s inými účastníkmi tohto fóra. V akejkoľvek z týchto situácií môže príjemca osobné údaje zdieľať v inej jurisdikcii, ktorá nemusí poskytovať rovnakú úroveň ochrany osobných údajov, akú nariaďujú zákony platné v Slovenskej republike.

V prípade, že by došlo k predaju celej spoločnosti alebo jej časti, mohli by byť osobné údaje poskytnuté spoločnosti Starbucks zverejnené stranám zainteresovaným do predaja všetkých aktív spoločnosti či ich časti. Ak by taká situácia nastala, spoločnosť Starbucks zaistí to, aby tieto subjekty s vašimi osobnými údajmi pracovali v súlade s tu popísanými zásadami.

Ako môžem zmeniť, aké propagačné materiály chcem prijímať?
Na e-mailovú adresu a iné kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli na tomto Webe alebo v rámci programu Starbucks Card, vám môžeme zasielať propagačné materiály našej spoločnosti a, ak si to prajete, rovnako propagačné materiály tretích strán. Ak si neprajete dostávať tieto propagačné materiály, môžete kedykoľvek zmeniť predvoľby komunikácie a odstrániť svoje meno z nášho zoznamu e-mailových príjemcov. Ak máte účet Starbucks.com, prihláste sa prosím a prídite na stránku predvolieb komunikáce alebo zavolajte na číslo 1-800-STARBUC. Ak ste si zaregistrovali kartu Starbucks Card alebo ste sa stali členom programu Starbucks Card cez telefón či prostredníctvom svojej e-mailovej adresy na našíej domovskej stránke, môžete nám zavolať na číslo 1-800-STARBUC a my zmeníme predvoľby telefonicky. Majte tiež na pamäti, že aj keď odstúpite od prijímania propagačných e-mailov, aj naďalej môžeme využívať vaše osobné údaje na komunikáciu s vami z iných dôvodov, ako sú objednávky, nákupy, účet programu Starbucks Card, odpovede zákaznického servisu a žiadosti o zamestnanie.

Ako môžem odobrať alebo zmeniť svoje osobné údaje?
Spoločnosť Starbucks sa snaží, aby osobné údaje o vašej osobe, ktoré má vo vlastníctve, boli maximálne presné a úplné v rámci účelov, na ktoré ich využívame.

Ak ste si zaregistrovali účet Starbucks.com buď tým, že ste sa pripojili k programu Starbucks Card, alebo tým, že ste uskutočnili nákup, dostali ste od nás možnosť prihlasovať sa k účtu a upravovať svoje osobné údaje, vrátane mena, poštovej adresy a telefónneho čísla, aby bolo zaistené, že budú tieto informácie vždy aktuálne.

Ak ste žiadali o prácu v Starbucks, môžete sa prihlásiť k svojmu osobnému profilu, ktorý ste si na tento účel vytvorili, a všetky potrebné zmeny a aktualizácie zrealizovať tam.

Starbucks umožňuje, aby mala osoba, ktorej osobné údaje máme vo vlastníctve, k týmto informáciám prístup a mohla si ich skontrolovať. Spoločnosť Starbucks si vyhradzuje právo zamietnuť prístup k osobným údajom v prípade, že by požadovaná informácia:

 • odhalila osobné údaje iného jedinca alebo zosnulej osoby; 
 • odhalila obchodné dôverné informácie, ktoré by mohli poškodiť spoločnosť Starbucks alebo konkurenčnú pozíciu tretej strany; 
 • bola predmetom imunity súvisejúcej so súdnym sporom alebo právnym vzťahom právny zástupca-klient; 
 • mohla mať za následok vážne narušenie liečby či rehabilitácie daného jedinca, vážnu emocionálnu ujmu jedinca či inej osoby alebo vážnu fyzickú ujmu iného človeka; 
 • mohla byť v rozpore s aktivitami presadzovanými zákonom a inými vyšetrovacími či regulačnými činnosťami orgánu oprávneného zákonom k uskutočneniu týchto funkcií; 
 • nebola jednoducho získateľná naspäť a bremeno či náklady na jej znovuzískanie by neodpovedali charakteru či hodnote tejto informácie; 
 • alebo neexistovala, nebolo by možné ju nájsť alebo by nebola vo vlastníctve spoločnosti Starbucks.

V prípade, že informáciu nie je možné zverejniť, bude žiadajúcej osobe poskytnuté vysvetlenie objasňujúce príčiny tohto nezverejnenia.

Ak dôjde k zverejneniu informácie, budeme sa snažiť tak učiniť v rozumnom čase a nie neskôr ako do 30 dní od podania žiadosti.

Na opakujúce sa a obťažujúce žiadosti o poskytnutí prístupu nebudeme reagovať. Pri rozhodovaní o tom, či je žiadosť opakovaná a obťažujúca, budeme prihliadať k faktorom, ako je frekvencia aktualizácie informácie, účel použitia informácie a charakter informácie.

Prečo spoločnosť Starbucks zhromažďuje informácie o využívaní webu?
V priebehu vašej návštevy webu Starbucks.com zhromažďujeme určité informácie o používaní webu z mnohých dôvodov, konkrétne preto, aby sme:

 • zaistili, že prístup a nakupovanie na Webe budú ešte pohodlnejšie a efektívnejšie; 
 • určili trendy aktivít na Webe; 
 • mohli monitorovať výkonnosť Webu; a 
 • zlepšili funkcie a dizajn Webu.

Zber informácií o využití webu môže zahŕňať použitie súborov cookie. Súbor cookie je malý odstrániteľný dátový súbor, ktorý váš prehliadač uloží do počítača. Súbory cookie vám umožnia na našom webe uskutočňovať objednávky a my budeme vďaka nim schopní zlepšovať a prispôsobovať vaše prehliadanie webu a nakupovania. Súbory cookie používame na to, aby sme si zapamätali položky uložené vo vašom košíku, aby sme vás poznali, keď sa k nám na web vrátite a aby sme dokázali analyzovať správanie našich návštevníkov.

Môžete zvoliť nastavenie, kedy vás bude počítač varovať vždy, keď vám bude zaslaný súbor cookie, alebo môžete všetky súbory cookie úplne vypnúť. To je možné uskutočniť v nastavení vášho prehliadača. Každý prehliadač je trochu iný, preto nahliadnite do ponuky Nápoveda svojho prehliadača, kde sa dozviete, ako správne upraviť nastavenie súborov cookie. Ak súbory cookie vypnete, nebudete mať prístup k mnohým funkciám, vďaka ktorým je prehliadanie nášho webu omnoho efektívnejšie, a rovnako nebudú správne fungovať niektoré z nami ponúkaných služieb.

Okrem toho využívame tiež pixelové značky – malé grafické obrázky – ktoré nám pomáhajú analyzovať vaše správanie v stave on-line, pričom toto správanie nie je spojené so žiadnymi osobnými údajmi.

Ako sú moje osobné údaje zabezpečené?
Spoločnosť Starbucks sa snaží začleňovať príslušné fyzické, technické a administratívne zabezpečenie svojich kancelárií a informačných systémov, aby zabránila strate, zneužitiu, neoprávnenému použitiu, prezradeniu či pozmeňovaniu osobných údajov.

Kanály, prostredníctvom ktorých sú osobné údaje ako napríklad čísla kreditných kariet odosielané, šifrujeme pomocou technológie Secure Socket Layer (SSL), aby sme zaručili bezpečnosť informácií v priebehu ich prenosu na internete na naše servery.

Informácie od detí
Starbucks.com je webom určeným širokej verejnosti, ktorý nie je navrhnutý ani cielený na zber osobných informácií od detí mladších ako 13 rokov. Spoločnosť Starbucks vedome nezhromažďuje osobné údaje od nikoho mladšieho ako 13 rokov, a ak zistí, že také informáce získala, nebude ich využívať. V rámci rešpektovania súkromia detí a vyhovenia zákonu o ochrane súkromia mládeže na internete by nemali deti mladšie ako 13 rokov na tomto Webe poskytovať žiadne osobné údaje. Vyzývame rodičov, aby dohliadali na svoje deti prehliadajúce internet.

Všeobecné podmienky
Navštívte prosím tiež časť Všeobecné podmienky na tomto webe, kde sú vysvetlené podmienky, ktorými sa riadi využívanie tohto webu a programu Starbucks Card. Informácie týkajúce sa webu mystarbucksidea.com nájdete v časti Všeobecné podmienky programu My Starbucks Idea.

Otázky a spätná väzba
Vítame akékoľvek vaše otázky, komentáre a podnety týkajúce sa ochrany osobných údajov. Zašlite nám prosím akúkoľvek spätnú väzbu vzťahujúcu sa na ochranu osobných údajov alebo inej téme. Spoločnosť Starbucks všetky sťažnosti prešetrí, a ak ich posúdi ako oprávnené, podnikne príslušné kroky, aby problém vyriešila.

Oddelenie pre styk so zákazníkmi Starbucks môžete kontaktovať on-line, telefonicky na čísle (800) 235-2883 alebo písomne na adrese Starbucks Customer Relations, PO Box 3717, Seattle, WA 98124-3717.